394/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

394/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 394/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2022

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący