391/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

391/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 391/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

XI