86/XI/2021 KRRP

Title

86/XI/2021 KRRP

Description

Uchwała Nr 86/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2021 r .zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Data

Kadencja

XI