405/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

405/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 405/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie Przemysława Kamila Rosiaka jako kandydata polskiej delegacji CCBE na funkcję Przewodniczącego Stałego Przedstawicielstwa przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA (PD LUX)

Data

Kadencja

XI