425/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

425/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 425/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych” z okazji Światowego Dnia Wyborów

Data

Kadencja

XI