487/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

487/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 487/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych III Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej: Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym

Data

Kadencja

XI