550/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

550/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 550/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw umowy generalnej ubezpieczenia radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej

Data

Kadencja

XI