560/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

560/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 560/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 154. Konferencji Podatkowej „Podatki w postępowaniu upadłościowym – rzeczywistość znana i nieznana”

Data

Kadencja

XI