643/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

643/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 643/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 155. Konferencji Podatkowej „Podatki i składki – nowe unormowania”

Data

Kadencja

XI