759/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

759/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 759/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 4 października 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 156. Konferencji Podatkowej pt. ,,Notariat a prawo podatkowe”

Data

Kadencja

XI