782/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

782/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący