784/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

784/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 784/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

Data

Kadencja

XI