819/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

819/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 819/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Data

Kadencja

XI