951/XI/2023 Prezydium KRRP

Title

951/XI/2023 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 951/XI/2023 Prezydium KRRP z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

XI