69/VIII/2011 KRRP

Title

69/VIII/2011 KRRP

Description

Uchwała Nr 69/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący