70/VIII/2011 KRRP

Title

70/VIII/2011 KRRP

Description

Uchwała Nr 70/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych KRRP

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący