37/IX/2014 Prezydium KRRP

Title

37/IX/2014 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 37/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący