406/VII/2009 Prezydium KRRP

Title

406/VII/2009 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 406/VII/2009 Prezydium KRRP z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia metodyki przygotowania i sposobu redagowania projektów aktów prawnych wydawanych przez organy samorządu radców prawnych oraz zasad sporządzania tekstów jednolitych tych aktów

Data

Kadencja

VII