9/IX/2013 Prezydium KRRP

Title

9/IX/2013 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 9/IX/2013 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący