273/VIII/2012 Prezydium KRRP

Title

273/VIII/2012 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 273/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 500/V/2002 KRRP z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych.

Data

Kadencja

VIII