38/IX/2014 Prezydium KRRP

Title

38/IX/2014 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 38/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. – Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący