45/VIII/2011 KRRP

Title

45/VIII/2011 KRRP

Description

Uchwała Nr 45/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010-2011

Data

Kadencja

VIII

Status

nieobowiązujący