266/VIII/2012 Prezydium KRRP

Title

266/VIII/2012 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 266/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad tworzenia i prowadzenia grup patronackich

Data

Kadencja

VIII

Status

nieobowiązujący