Stanowisko z dnia 12 listopada 2014 r. dot. tajemnicy zawodowej radcy prawnego I

Title

Stanowisko z dnia 12 listopada 2014 r. dot. tajemnicy zawodowej radcy prawnego I

Description

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego powołanego jako świadek w postępowaniu karnym dotyczy także informacji o przebiegu zdarzeń, które zostały utrwalone w postaci nagrania wideo, które to nagranie jest publicznie dostępne np. w sieci Internet (a więc są to informacje tak, czy inaczej publicznie dostępne)?”

Data

Tematyka publikacji OBSiL