Stanowisko z dnia 12 listopada 2014 r. dot. tajemnicy zawodowej radcy prawnego II

Title

Stanowisko z dnia 12 listopada 2014 r. dot. tajemnicy zawodowej radcy prawnego II

Description

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego świadczącego usługi prawne na rzecz spółki handlowej dotyczy także zachowania w tajemnicy informacji dotyczących zachowania pracowników tej spółki, którym radca udziela wsparcia prawnego na zlecenie klienta oraz zachowania osób trzecich uczestniczących w zdarzeniach z udziałem pracowników klienta, o których to faktach radca dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy zawartej z klientem i w miejscu jej wykonania (w siedzibie klienta), a więc w pewnym związku ze świadczeniem pomocy prawnej”

Data

Tematyka publikacji OBSiL