594/V/2003 KRRP

Title

594/V/2003 KRRP

Description

Uchwała Nr 594/V/2003 KRRP z dnia 09 września 2003 r. w sprawie stanowiska KRRP odnośnie zwalniania radców prawnych z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej (art.180§2 kpk).

Data

Kadencja

V