Opinia z 17 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego

Title

Opinia z 17 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego

Description

Opinia z 17 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego

Data

Tematyka publikacji OBSiL