Opinia z dnia 27 grudnia 2014 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – KPC (uzupełnienie braków skargi kasacyjnej)

Title

Opinia z dnia 27 grudnia 2014 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – KPC (uzupełnienie braków skargi kasacyjnej)

Description

Opinia z dnia 27 grudnia 2014 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – KPC (uzupełnienie braków skargi kasacyjnej)

Data

Tematyka publikacji OBSiL