Opinia z 20 lutego 2015 r. do projektu ustawy o zm. ustawy KPC, prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Title

Opinia z 20 lutego 2015 r. do projektu ustawy o zm. ustawy KPC, prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Description

Opinia z 20 lutego 2015 r. do projektu ustawy o zm. ustawy KPC, prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Data

Tematyka publikacji OBSiL