20/VIII/2011 Prezydium KRRP

Title

20/VIII/2011 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 20/VIII/2011 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący