84/IX/2015 KRRP

Title

84/IX/2015 KRRP

Description

Uchwała nr 84/IX/2015 KRRP z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący