86/IX/2015 KRRP

Title

86/IX/2015 KRRP

Description

Uchwała nr 86/IX/2015 KRRP z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący