Stanowisko z 6 lipca 2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (druk Nr 3430)

Title

Stanowisko z 6 lipca 2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (druk Nr 3430)

Data

Tematyka publikacji OBSiL