30/B/VII/2008 KRRP

Title

30/B/VII/2008 KRRP

Description

Uchwała Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

Data

Kadencja

VII

Status

obowiązujący