31/VII/2008 KRRP

Title

31/VII/2008 KRRP

Description

Uchwała Nr 31/VII/2008 KRRP z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie obowiązku złożenia przez radców prawnych oświadczeń lustracyjnych.

Data

Kadencja

VII