Stanowisko OBSiL z 23 września 2015 r.w sprawie kwalifikacji podjęcia pracy w organach ścigania jako przesłanki zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Title

Stanowisko OBSiL z 23 września 2015 r.w sprawie kwalifikacji podjęcia pracy w organach ścigania jako przesłanki zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Description

Stanowisko OBSiL z 23 września 2015 r.w sprawie kwalifikacji podjęcia pracy w organach ścigania jako przesłanki zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Data