Opinia OBSiL z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych mających świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Title

Opinia OBSiL z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych mających świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Description

Opinia OBSiL z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych mających świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Data

Tematyka publikacji OBSiL