Stanowisko OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zapytania w przedmiocie tajemnicy
zawodowej radcy prawnego

Title

Stanowisko OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zapytania w przedmiocie tajemnicy
zawodowej radcy prawnego

Description

Stanowisko OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zapytania w przedmiocie tajemnicy
zawodowej radcy prawnego

Data

Tematyka publikacji OBSiL