Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dotyczące projektu ustawy – Prawo o prokuraturze (druk sejmowy nr 162) w zakresie projektowanego art. 12

Title

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dotyczące projektu ustawy – Prawo o prokuraturze (druk sejmowy nr 162) w zakresie projektowanego art. 12

Description

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dotyczące projektu ustawy – Prawo o prokuraturze (druk sejmowy nr 162) w zakresie projektowanego art. 12

Data

Tematyka publikacji OBSiL