113/IX/2016 KRRP

Title

113/IX/2016 KRRP

Description

Uchwała Nr 113/IX/2016 KRRP z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2016

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący