Opinia OBSiL z dnia 11 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Title

Opinia OBSiL z dnia 11 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Description

Opinia OBSiL z dnia 11 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Data

Tematyka publikacji OBSiL