Stanowisko OBSiL z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Title

Stanowisko OBSiL z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Description

Stanowisko OBSiL z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Data

Tematyka publikacji OBSiL