34/VII/2008 KRRP

Title

34/VII/2008 KRRP

Description

Uchwała Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Status

obowiązujący