Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 maja 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 451)

Title

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 maja 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 451)

Data

Tematyka publikacji OBSiL