Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy Nr 166)

Title

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy Nr 166)

Data

Tematyka publikacji OBSiL