Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Title

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Data

Tematyka publikacji OBSiL