Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 4 lipca 2016 r. o projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w wersji przyjętej w sprawozdaniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 29 czerwca 2016 r. (druk sejmowy Nr 667)

Title

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 4 lipca 2016 r. o projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w wersji przyjętej w sprawozdaniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 29 czerwca 2016 r. (druk sejmowy Nr 667)

Data

Tematyka publikacji OBSiL