Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące możliwości powierzenia radcy prawnemu – funkcjonariuszowi zatrudnionemu w ramach stosunku służbowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obowiązków rzecznika dyscyplinarnego oraz obowiązków nieetatowego inspektora BHP w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Title

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące możliwości powierzenia radcy prawnemu – funkcjonariuszowi zatrudnionemu w ramach stosunku służbowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obowiązków rzecznika dyscyplinarnego oraz obowiązków nieetatowego inspektora BHP w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data

Tematyka publikacji OBSiL