285/IX/2016 Prezydium KRRP

Title

285/IX/2016 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 285/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący