Opinia OBSiL do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku senackim nr 336

Title

Opinia OBSiL do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku senackim nr 336

Data

Tematyka publikacji OBSiL